Політика конфіденційності та Умови використання сайту Aquamix

1. Загальні положення

Дана Політика конфіденційності персональних даних та умови використання сайту бренду Аквамікс (далі – Політика конфіденційності та умови використання) діє відносно всієї інформації, яку сайт, розташований на доменному імені aquamix.com.ua, а також його піддоменів (далі – сайт), може отримати про Користувача під час використання сайту aquamix.com.ua, а також його піддоменів, його програм та його продуктів.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці конфіденційності та умовах використання

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
Сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою Сайту;
Інформаційна система персональних даних – сукупність розміщених в базах даних персональних даних і технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;
Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Обробник – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які є контролерами та операторами персональних даних, самостійно або спільно з іншими особами організують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. У даній Політиці конфіденційності та умовах використання Обробниками є власник і представники адміністрації Сайту.
Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до визначеного або підлягаючого визначенню Користувача Сайту;
Користувач – будь-який відвідувач сайту, є суб’єктом персональних даних;
Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Обробник може здійснювати обробку таких персональних даних Користувача:

Прізвище, ім’я, по батькові;
Електронні адреси;
Номери телефонів;
Інші дані і відомості, зазначені Користувачем;
Також на Сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів “cookie”) за допомогою сервісів і технологій інтернет-статистики, в тому числі Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook Ads Manager, Facebook Pixel.
Перераховані вище дані в тексті Політики конфіденційності та умов використання об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправлення електронних листів, телефонних дзвінків, повідомлень, надання консультацій.
Також Обробник має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Обробнику лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою “Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції”.
Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на Сайті; поліпшення якості Сайту, його змісту і взаємодії обробника з Користувачами; для показу реклами на основі інтересів і для ремаркетингу.

5. Правові підстави обробки персональних даних

Обробник здійснює обробку персональних даних Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Обробнику, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами використання.
Обробник здійснює обробку знеособлених даних про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів “cookie” і використання технологій JavaScript). Користувачі також можуть управляти тим, як обробляються деякі їхні персональні дані, в тому числі через налаштування уподобань оголошень, за допомогою інструментів відмови від реклами та блокувальника Google Analytics.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки
персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Обробником, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
Обробник забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
Персональні дані Користувача ні за яких умов не будуть передані третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
Користувач має право запросити в Обробника надати відомості про свої персональні дані, які обробляються – де, з якою метою і які персональні дані Користувача обробляються.
У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Обробнику повідомлення на адресу електронної пошти Обробника [email protected] з позначкою “Актуалізація персональних даних”.
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Обробнику повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Обробника [email protected] з позначкою “Відкликання згоди на обробку персональних даних”.

7. Транскордонна передача персональних даних

Обробник до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності фіксованої згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Умови використання сайту Aquamix

Всі тексти та контент, опубліковані на сторінках Сайту, є інтелектуальною власністю їх автора – власника домену aquamix.com.ua, захищені авторським правом і не підлягають копіюванню і цитуванню без згоди автора.

9. Прикінцеві положення

Користувач може отримати роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Обробника за допомогою електронної пошти [email protected].
В даному документі будуть показані будь-які зміни політики обробки персональних даних Обробника. Політика конфіденційності та умови використання діють безстроково до заміни їх новою версією.
Актуальна версія Політики конфіденційності та умов використання у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://aquamix.com.ua/privacy-policy-and-terms-of-use/.